Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής | 5η Απόφαση  Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής | 5η Απόφαση Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

Δημοσιεύθηκε η 5η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης και προενταξιακού ελέγχου & ελέγχου σώρευσης για τις επόμενες,...
Ενίσχυση Νέων και Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης) | Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων | 1η τροποποίηση

Ενίσχυση Νέων και Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης) | Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων | 1η τροποποίηση

Δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Δράσης “Ενίσχυση Νέων και Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης)”.   Κατεβάστε το αρχείο Συχνών Ερωτήσεων –...
Πρόγραμμα ΙΙΙ – Ψηφιακές Συναλλαγές | 13η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης του Προγράμματος

Πρόγραμμα ΙΙΙ – Ψηφιακές Συναλλαγές | 13η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης του Προγράμματος

Δημοσιεύθηκε η 13η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ) του Άξονα 3 «Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων», της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και...
Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης) | Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων | 1η Τροποποίηση

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης) | Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων | 1η Τροποποίηση

Δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίση Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Δράσης «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης)».   Κατεβάστε το αρχείο Συχνών Ερωτήσεων –...
Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | 6η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | 6η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης

Δημοσιεύθηκε η 6η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”. Πιο συγκεκριμένα: Προστίθεται υπουργική απόφαση σχετικά με την εφαρμογή τροποποιήσεων στην “Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί...
Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση | 4η Τροποποίηση αναλυτικής πρόσκλησης

Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση | 4η Τροποποίηση αναλυτικής πρόσκλησης

Δημοσιεύθηκε η 4η Τροποποίηση της της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027. Με βάση αυτή την τροποποίηση, υφίστανται αλλαγές στο κεφάλαιο 9.4 . «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...