Αναβαθμίστε την επιχείρησή σας
με τις λύσεις της SOFTONE

Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ψηφιακής ενίσχυσης
της επιχείρησή σας μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ

"

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Το Πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους, οπότε και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Το Πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) σε λειτουργίες τους και επιδιώκουν την υλοποίηση ολοκληρωμένων επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

Ψηφιακές Συναλλαγές (Πρόγραμμα ΙΙΙ)

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜμΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Μετάβαση στην Καινοτομική, Εξωστρεφή και Έξυπνη Εξειδίκευση

Αφορά σε υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με στόχο την επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίησή τους, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών επενδύσεων.

Ενίσχυση Ανέργων για την Ίδρυση Επιχείρησης

Το Πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη ανέργων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης)

Η Δράση στηρίζει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και ενισχύει τις νεοσύστατες ΜΜΕ στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων σε συγκεκριμένες περιοχές που έχει τεθεί ως στόχος ο μηδενισμός των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ  (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης)

Η Δράση στηρίζει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και ενισχύει τις νεοσύστατες ΜΜΕ στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων σε συγκεκριμένες περιοχές που έχει τεθεί ως στόχος ο μηδενισμός των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.

Ενίσχυση Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων
(Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης)

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων, που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

 

Ενίσχυση Νέων και Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης)

Ο σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων, που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

 

Νέα & Ανακοινώσεις