Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση | 4η Τροποποίηση αναλυτικής πρόσκλησης

Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση | 4η Τροποποίηση αναλυτικής πρόσκλησης

Δημοσιεύθηκε η 4η Τροποποίηση της της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027. Με βάση αυτή την τροποποίηση, υφίστανται αλλαγές στο κεφάλαιο 9.4 . «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...
Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | 13η Έγκριση Απόφασης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Κατόπιν Εξέτασης Ενστάσεων

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | 13η Έγκριση Απόφασης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Κατόπιν Εξέτασης Ενστάσεων

Δημοσιεύθηκε η 13η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης κατόπιν εξέτασης ενστάσεων για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει την έγκριση 35 αιτήσεων χρηματοδότησης, επιχορηγούμενης...
Ενίσχυση Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης) | Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων

Ενίσχυση Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης) | Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων

Δημοσιεύθηκε το Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Δράσης “Ενίσχυση Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης)”.   Κατεβάστε το αρχείο Συχνών Ερωτήσεων –...
Ενίσχυση Νέων και Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης) | Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων

Ενίσχυση Νέων και Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης) | Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων

Δημοσιεύθηκε το Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Δράσης “Ενίσχυση Νέων και Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης)”.   Κατεβάστε το αρχείο Συχνών Ερωτήσεων –...
Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης) | Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης) | Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων

Δημοσιεύθηκε το Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Δράσης «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης)».   Κατεβάστε το αρχείο Συχνών Ερωτήσεων –...