Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | 10η Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
23.02.2024
"

Εκδόθηκε η δέκατη (10η) Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες – κατά σειρά υποβολής- σαράντα έξι (46) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, τριάντα έξι (36) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη ΔΔ 521.158,71 € εγκρίνονται και δέκα (10) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 272.480,53 € με αιτούμενη ΔΔ 141.689,47 € απορρίπτονται.