Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής | 3η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
21.12.2023
"

Εκδόθηκε η Τρίτη (3η) Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης και προενταξιακού ελέγχου & ελέγχου σώρευσης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολής, είκοσι οκτώ (28) αιτήσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, δέκα (10) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 4.558.713,93€ εγκρίνονται και δέκα οκτώ (18) αιτήσεις συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 13.022.351,52€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 6.103.615,99€ απορρίπτονται.