Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής | 5η Απόφαση Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
10.07.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 5η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης και προενταξιακού ελέγχου & ελέγχου σώρευσης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολής, 8 αιτήσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, 5 αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 2.781.792,50€ εγκρίνονται και 3 αιτήσεις συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 2.247.504,00€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.123.752,00€ απορρίπτονται.

Με την παρούσα, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» ανέρχονται σε 42 με συνολική δημόσια δαπάνη 18.655.448,73€ και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης ανέρχονται σε 109 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 88.219.278,33€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 42.225.212,18€.