Πρόγραμμα ΙΙΙ – Ψηφιακές Συναλλαγές | 10η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης
15.12.2023
"

Εκδόθηκε η 10η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της υπ’ αριθ. 10284/10-06-2022 Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» του Άξονα 2.3 «Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων» της Δράσης 16706 “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0,

Η Τροποποίηση αφορά στην Ενότητα «4 Χρονική διάρκεια και ορόσημα Προγράμματος» και τις «Αιτήσεις Χρηματοδότησης» και πιο συγκεκριμένα την δημιουργία Γ’ Κύκλου για τις κατηγορίες ενέργειας:

  • 1
  • 3
  • 4

Και παράταση για την υποβολή Αιτήσεων, του Β’ Κύκλου για τις κατηγορίες ενέργειας

  • 5 και 6