Πρόγραμμα ΙΙΙ – Ψηφιακές Συναλλαγές | 9η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Δικαιούχων
20.02.2024
"

Δημοσιεύθηκε η ένατη 9η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Δικαιούχων και η Απόφαση Βαθμολογικής Κατάταξης Α και Β Κύκλων Κατηγοριών 5, 6.