Πρόγραμμα ΙΙΙ – Ψηφιακές Συναλλαγές | 7η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Δικαιούχων
11.01.2024
"

Εκδόθηκε η 7η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Δικαιούχων στο Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0