Πρόγραμμα ΙΙΙ – Ψηφιακές Συναλλαγές | 13η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης του Προγράμματος
28.06.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 13η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ) του Άξονα 3 «Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων», της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Η Τροποποίηση αφορά, συνοπτικά, τα:

 

Εξαργυρώσεις επιταγών (vouchers):

  • Για τις Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν μετά την 11η-01-2024ήτοι για τον Δ’ Κύκλο των Κατηγοριών Ενέργειας 1, 3, 4 και Γ’ Κύκλο των Κατηγοριών Ενέργειας 5, 6,

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησης αγορών και εξαργύρωσης επιταγών έως την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2024.

  • Για τις Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν έως την 10η-01-2024, ήτοι για τους Α’, Β’ και Γ’ Κύκλους των Κατηγοριών Ενέργειας 1, 3, 4, καθώς και για τους Α’ και Β’ Κύκλους των Κατηγοριών Ενέργειας 2, 5, 6,

Η καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησης αγορών και εξαργύρωσης επιταγών παραμένει η Κυριακή 30 Ιουνίου 2024.

 

Αιτήσεις συμμετοχής προμηθευτών και έγκρισης προϊόντων:


  • Αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται έως την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2024.
  • Αιτήματα έγκρισης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προς επιδότηση από το Πρόγραμμα υποβάλλονται από ήδη εγκεκριμένους προμηθευτές έως την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2024.