Πρόγραμμα ΙΙΙ – Ψηφιακές Συναλλαγές | 11η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης του Προγράμματος
28.02.2024
"

Δημοσιεύθηκε η εντέκατη 11η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ) του Άξονα 3 «Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων», της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Η Τροποποίηση αφορά, συνοπτικά, στα:

 • Δημιουργείται Δ κύκλος χρηματοδότησης:
  Οι αιτήσεις για τον Δ Κύκλο αφορά στις Κατηγορίες 1, 3, 4, 5 και 6 και θα είναι ανοικτές από τις 26 Φεβρουαρίου 2024 έως τις 12 Μαρτίου 2024.
 • Κοινές προθεσμίες:
  Οι αγορές στο πλαίσιο των Κατηγοριών 1, 3, 4, 5 και 6 μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2024. Η περίοδος αναστολής λήγει στις 30 Ιουλίου 2024. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η 30η Αυγούστου 2024.
 • Τροποποίηση της Κατηγορίας Επιλέξιμων Δαπανών 3:
  «Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης»
 • Επιλέξιμα ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες:
  Επιτρέπεται η δαπάνη για υπηρεσίες παρόχου υπηρεσιών και λογισμικού ηλεκτρονικής τιμολόγησης για έως και τρία έτη.
 • Τροποποίηση ορισμών κατηγοριών:
  Καθορίστηκαν έξι διακριτές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των EFT/POS Replacement και Receipt of electronic invoicing provider services.
 • Επικαιροποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας συμμετοχής:
  Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2022 ή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023 για αιτήσεις μετά την 11η Νοεμβρίου 2013.
 • Τροποποίηση του συστήματος κουπονιών:
  Κάθε δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κουπόνια για την αγορά λύσεων στις επιλέξιμες κατηγορίες που προβλέπονται.
 • Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Δράσης, με νέο Προϋπολογισμό 137.400.000,00€: