Πρόγραμμα ΙΙΙ – Ψηφιακές Συναλλαγές | Απόφαση Βαθμολογικής Κατάταξης Δ Κύκλου Κατηγοριών 3,4
29.03.2024
"

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Βαθμολογικής Κατάταξης του Δ Κύκλου των Κατηγοριών 3 και 4 του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ) του Άξονα 3 «Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων», της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0