Πρόγραμμα ΙΙΙ – Ψηφιακές Συναλλαγές | 10η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Δικαιούχων
01.04.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 10η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Δικαιούχων του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ) του Άξονα 3 «Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων», της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0