Πρόγραμμα ΙΙΙ – Ψηφιακές Συναλλαγές | 4η Απόφαση επί Πρακτικού – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων
14.04.2024
"

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση επί Πρακτικού – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Προγραμμάτων Ενισχύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας της ΚτΠ Μ.Α.Ε., στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης: «Ψηφιακές Συναλλαγές»