Πρόγραμμα ΙΙΙ – Ψηφιακές Συναλλαγές | 12η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης του Προγράμματος
12.03.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 12η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ) του Άξονα 3 «Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων», της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Η Τροποποίηση αφορά, συνοπτικά, στα:

  • Αιτήσεις Χρηματοδότησης για το Δ’ Κύκλο της Κατηγορίας Ενέργειας τρία (3), μπορούν να υποβάλλονται από́ δυνητικούς δικαιούχους, από́ την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024, έως και την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024.