Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης) | 1η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης
08.02.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 1η Τροποποίηση της Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης».

Η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης αφορά σε θέματα των Κεφαλαίων:
– 4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
– 6.1 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ»
– 6.2 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ»
– 9.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Και των Παραρτημάτων:

– II «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)»
– ΙΙΙ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΝΤΑΞΗΣ»
– IV «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΛΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ»