Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης) | 3η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης
01.04.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 3η Τροποποίηση της Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης».

Η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης αφορά σε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η οποία ορίζεται στις 19/04/2024 και ώρα 15:00 και σε θέματα που αφορούν στα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΝΤΑΞΗΣ», στο Παράρτημα ΙΙΙ.