Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης) | 4η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης #2
22.04.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 4η Τροποποίηση της Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης».

Η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης αφορά σε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η οποία ορίζεται στις 10/05/2024 και ώρα 15:00 και σε θέματα που αφορούν στα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΝΤΑΞΗΣ», στο Παράρτημα ΙΙΙ.