Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3 | Δημοσιεύθηκε η Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης
28.12.2023
"

Δημοσιεύθηκε η Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3».

Η Δράση αφορά στην υποστήριξη ανέργων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.