Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3 | 1η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκληση της Δράσης
26.02.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 1η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3»

Η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκληση αφορά σε τροποποίηση σημείων των Κεφαλαίων 1, 3, 6, 9, 11, 16.