Ενίσχυση Νέων και Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης) | 2η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης
29.04.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 2η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση
μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ».

Η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης αφορά σε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η οποία ορίζεται στις 28/06/2024 και ώρα 15:00.