Ενίσχυση της Ίδρυσης ΜΜΕ | Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων
02.02.2024
"

Δημοσιεύθηκε η έγκριση του αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (07ΚΕ).