Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων | 4η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης
22.03.2024
"

Η Τροποποίηση αφορά στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης ορίζεται η Τετάρτη 27/03/2024 και ώρα 15:00