Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός | 6η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης
11.06.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 6η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”.

Πιο συγκεκριμένα:

Προστίθεται υπουργική απόφαση σχετικά με την εφαρμογή τροποποιήσεων στην “Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027”, η οποία ορίζει ότι η διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τροποποιείται και ορίζεται σε 15 μήνες.

Με βάση αυτή την τροποποίηση, υφίστανται αλλαγές στα κεφάλαια:

  1. Εισαγωγή
  2. 6.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
  3. 9.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
  4. 11.1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ