Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός | 3η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης
12.03.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 3η της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ».

Πιο συγκεκριμένα:

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 22.03.2024 και ώρα 15:00.