Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | 4η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης
22.03.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 4η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης ορίζεται η Τετάρτη 27/03/2024 και ώρα 15:00