Ενίσχυση Νέων και Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης) | Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων | 1η τροποποίηση
28.06.2024
"

Δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Δράσης “Ενίσχυση Νέων και Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων (Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης)”.