image_print

Ενίσχυση Νέων και Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων
(Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης)

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

"

Για Νέες Επιχειρήσεις

Νομιμοποιητικά

1. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
Βεβαίωση καταχώρησης και μεταβολών του φορέα στο ΓΕΜΗ, έκδοσης τελευταίου μηνός από την υποβολή της (Γενικό Πιστοποιητικό)

2. Καταστατικό
Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό που να φέρει ένδειξη κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

3. Πράξη εκπροσώπησης
Πράξη εκπροσώπησης, σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω Καταστατικό

4. Βεβαίωση υποβολής πραγματικών δικαιούχων
Εκτύπωση της βεβαίωσης υποβολής δήλωσης πραγματικών δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων.

Σε περίπτωση φορέα που έχει την έδρα του στο εξωτερικό και υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια, τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται για το υποκατάστημα ενώ για την αλλοδαπή εταιρεία-φορέα υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ίσης νομιμοποιητικής βαρύτητας. Σε περίπτωση που στη χώρα εγκατάστασης της αλλοδαπής εταιρείας δεν εκδίδονται ίσης νομιμοποιητικής βαρύτητας δικαιολογητικά, υποβάλλεται βεβαίωση της οικείας προξενικής αρχής. Τα άνω έγγραφα φέρουν, εφ’ όσον απαιτείται, τη σφραγίδα της Χάγης και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Οικονομικά

 

 • Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2021 & 2022
 • Προσωρινές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023, υπογεγραμμένες από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
 • Οριστικό ισοζύγιο (τουλάχιστον 2θμιας ανάλυσης) της χρήσης του 2022 & προσωρινό της χρήσης του 2023
 • Ισοζύγιο (τουλάχιστον 2θμιας ανάλυσης) του προηγούμενου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Ανάλυση του λογαριασμού λογιστικής 15 «Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση» για τα υποβληθέντα ισοζύγια α) των χρήσεων 2022 & 2023 και β) του ισοζυγίου του προηγούμενου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που εμφανίζονται χρεωστικά υπόλοιπα, υποβάλλεται αναλυτική περιγραφή των δαπανών και των έργων στα οποία αφορούν και σχετική τεκμηρίωση

 

Αδειοδότηση

Άδεια Λειτουργίας

Κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης σε ισχύ για την ενισχυμένη δραστηριότητα. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

Ιδία Συμμετοχή

  • 1. Κάλυψη ιδίας συμμετοχής μέσω αύξησης κεφαλαίου με νέες εισφορές

   Σε περίπτωση που σύνολο ή τμήμα των ιδίων κεφαλαίων πρόκειται να καλυφθεί με αύξηση κεφαλαίου του φορέα από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων / μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, υποβάλλεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) (για κεφαλαιουχικές εταιρίες) ή ΥΔ του νομίμου εκπροσώπου (για προσωπικές εταιρίες) για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στη δράση και τον τρόπο χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου εφόσον η αίτηση εγκριθεί.

   • Αν οι εταίροι/μέτοχοι του φορέα είναι Φυσικά Πρόσωπα:
    1. Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών προσώπων και τα μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησής, Το ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι το μικρότερο από τα δύο παραπάνω.
    2. βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους και η μέση αξία του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι αυτό της τρέχουσας αποτίμησηςΟι βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρουν όλες την ίδια ημερομηνία διαθέσιμων υπολοίπων ή και αποτίμησης αξιών (πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).
   • Αν οι εταίροι/μέτοχοι του φορέα είναι Νομικά πρόσωπα υποβάλλονται για το καθένα:
    1. Οικονομικές καταστάσεις και οριστικό ισοζύγιο της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας ή, για εταιρείες που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, καταρτισθείς προς τούτο ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και ισοζύγιο λογαριασμών του προηγούμενου μήνα υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
   • Σε περίπτωση που η συμμετοχή του νομικού προσώπου στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, δεν προέρχεται από υφιστάμενα διαθέσιμα, αλλά απαιτείται για το σκοπό αυτό προηγούμενη αύξηση του κεφαλαίου από νέες εισφορές των μετόχων/εταίρων του, υποβάλλονται για το καθένα:
    1. απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) της μετόχου/εταίρου (για κεφαλαιουχικές εταιρίες) ή ΥΔ του νομίμου εκπροσώπου (για προσωπικές εταιρίες) για τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα για τους σκοπούς της επένδυσης, εφόσον η αίτηση εγκριθεί (θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά ότι η αύξηση θα λάβει χώρα μόνο εφόσον η αίτηση εγκριθεί).
    2. Kατά περίπτωση (για φυσικό ή νομικό πρόσωπο), τα δικαιολογητικά των προηγούμενων εδαφίων.
   • Σε περίπτωση που βεβαιώσεις διαθεσίμων από ίδιους λογαριασμούς ή βεβαιώσεις κατοχής ίδιων κινητών αξιών ή οικονομικά στοιχεία των ίδιων επιχειρήσεων χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους περισσότερων του ενός επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τη βαθμολόγηση κριτηρίου αξιολόγησης, τότε θα πρέπει σε κάθε μία από τις αιτήσεις να ορίζεται ρητά το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε έργο και το άθροισμα αυτών α) να μην ξεπερνά το ποσό της τελευταίας χρονικά εκδοθείσας βεβαίωσης διαθεσίμων ή κατοχής κινητών αξιών ή β) να διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις), μετά την αφαίρεση του ποσού των διαθεσίμων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της συμμετοχής σε έκαστο σχέδιο.
   • Σε περίπτωση επενδυτικών φορέων εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον η αίτηση εγκριθεί (θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά)

   2. Κάλυψη ιδίας συμμετοχής με εξωτερική χρηματοδότηση

   Προέγκριση/πρόθεση χορήγησης δανείου
   Κατά την υποβολή της αίτησης και προκειμένου να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου θα πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά προέγκριση ή πρόθεση χορήγησης δανείου και όχι τελική σύμβαση δανείου

   • Σε περίπτωση προέγκρισης χορήγησης δανείου από fund υποβάλλονται επιπλέον τα εξής:
    1. Απόφαση της επενδυτικής επιτροπής του fund
     Για την πρόθεση χορήγησης δανείου χρηματοδότησης της επένδυσης εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης εγκριθεί.
    2. Βεβαίωση καταχώρησης του fund από την αρμόδια Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
   • Στην περίπτωση που στις εξασφαλίσεις του δανείου εμπεριέχεται ενεχυρίαση μετρητών και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου αιτείται τη χρηματοδότηση τμήματος του επενδυτικού σχεδίου και με ίδια κεφάλαια, προκειμένου να αποδεικνύεται η επάρκεια των τελευταίων, αυτά θα πρέπει να υπερβαίνουν το απαιτούμενο ποσό τουλάχιστον κατά το ποσό της ενεχυρίασης. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι το δάνειο θα χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος με εκχώρηση της επιχορήγησης.
   • Για χρήση ομολογιακού δανείου:
    1. Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της Α.Ε. (Δ.Σ. ή Γ.Σ.) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου, σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης. Στην απόφαση αναφέρεται ο σκοπός, το είδος, το ύψος, οι εξουσιοδοτήσεις και λοιποί όροι του δανείου

Υπεύθυνες Δηλώσεις

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης
Υπογεγραμμένη ψηφιακά (με ψηφιακή υπογραφή ή από το gov.gr), σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο Παράρτημα VΙ.

2. Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης
Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης υπογεγραμμένη ψηφιακά (με ψηφιακή υπογραφή ή από το gov.gr) που αφορά στο μέγεθος της, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα V, με τα στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης. Σε περίπτωση που η εκπροσώπηση ασκείται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα και όχι χωριστά, η δήλωση υπογράφεται από όλους όσους έχουν την ιδιότητα

 • Σε περίπτωση που η εκπροσώπηση ασκείται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα και όχι χωριστά, η δήλωση υπογράφεται από όλους όσους έχουν την ιδιότητα.
 • Σε περίπτωση που, σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση (2021), υπάρχει μεταβολή των στοιχείων που επηρεάζει το χαρακτηρισμό του μεγέθους της επιχείρησης, θα πρέπει να επισυναφθεί η δήλωση μεγέθους για όσα έτη απαιτούνται ώστε να εξάγεται με ασφάλεια το μέγεθος της επιχείρησης.

Άλλα/Λοιπά

1. Οικονομοτεχνική μελέτη

Η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις ενότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα XIII

2. Για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ίσης νομιμοποιητικής βαρύτητας

Συνδεδεμένες/Συνεργαζόμενες

1. Δικαιολογητικά για μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση
Για ατομικές επιχειρήσεις υποβάλλεται εκτύπωση στοιχείων μητρώου από το my aade.

2. Οικονομικά στοιχεία

 • Με τήρηση απλογραφικών βιβλίων
  • Έντυπο Ε3
   Ισχύον, υποβεβλημένο έντυπο Ε3 (με αριθμό Δήλωσης)
  • Έντυπο Ν
   Ισχύον, υποβεβλημένο έντυπο Ν (με αριθμό Δήλωσης) για την χρήση 2022 (μόνο για συνδεδεμένες)
  • Πίνακα οικονομικών στοιχείων για 2021, 2022 & 2023
   Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και τον λογιστή της επιχείρησης, τον πίνακα οικονομικών στοιχείων που εμφανίζεται στο Προσάρτημα του παρόντος Παραρτήματος για τις χρήσεις 2021, 2022 & 2023
 • Με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων
  • Οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2021 & 2022
   Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2021 & 2022 με το σχετικό προσάρτημα
  • Προσωρινές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023
   Προσωρινές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023, υπογεγραμμένες από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

3. Στοιχεία προσωπικού για χρήσεις 2021, 2022, 2023

 1. Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών
  Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών & συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση τέλους έτους, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε.
 1. Καταστάσεις επιθεώρησης Εργασίας Ε4
  Υποβεβλημένες Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακες προσωπικού) Ε4, από τις οποίες θα προκύπτουν οι μέρες και το ωράριο εργασίας και τυχόν μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν τα έτη ενδιαφέροντος, για το σύνολο των εργαζομένων που εμφανίζονται στην συγκεντρωτική κατάσταση τέλους έτους (ετήσιοι πίνακες, τυχόν αρχικοί και τροποποιητικοί αν απαιτείται).

4. Μόνο συνδεδεμένες επιχειρήσεις : ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας
Σε περίπτωση που από τα στοιχεία των ετών 2021 & 2022 (ΕΜΕ, Κύκλος Εργασιών, Σύνολο ισολογισμού), δεν εξάγεται με ασφάλεια το μέγεθος της επιχείρησης, επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά για όσα έτη απαιτούνται

Για υπό σύσταση επιχειρήσεις 

Υπεύθυνες Δηλώσεις

 1. Υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και των απαιτούμενων στοιχείων / δικαιολογητικών στο ΟΠΣΚΕ

Υπεύθυνες δηλώσεις από όλους τους μετόχους/εταίρους της υπό σύσταση επιχείρησης (που υπογράφονται ψηφιακά ή από το gov.gr από τους εταίρους/μετόχους (φυσικά πρόσωπα) ή από τους νόμιμους εκπροσώπους (νομικά πρόσωπα)), για τον ορισμό του/των εκπροσώπων της αναφορικά με την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και των απαιτούμενων στοιχείων / δικαιολογητικών στο ΟΠΣΚΕ.

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της υπό σύσταση επιχείρησης υπογεγραμμένη ψηφιακά (με ψηφιακή υπογραφή ή από το gov.gr), σύμφωνα με το υπόδειγμα Β στο Παράρτημα VΙ.

Σε περίπτωση που η εκπροσώπηση θα ασκείται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα και όχι χωριστά, η δήλωση υποβάλλεται από όλους όσους θα έχουν την ιδιότητα.

3. Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της υπό σύσταση επιχείρησης

Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της υπό σύσταση επιχείρησης υπογεγραμμένη ψηφιακά (με ψηφιακή υπογραφή ή από το gov.gr) που αφορά στο μέγεθος της, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα V, με τα στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης (2022).

 • Σε περίπτωση που η εκπροσώπηση θα ασκείται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα και όχι χωριστά, η δήλωση υπογράφεται από όλους όσους θα έχουν την ιδιότητα.
 • Σε περίπτωση που, σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση (2021), υπάρχει μεταβολή των στοιχείων που επηρεάζει το χαρακτηρισμό του μεγέθους της επιχείρησης, θα πρέπει να επισυναφθεί η δήλωση μεγέθους για όσα έτη απαιτούνται ώστε να εξάγεται με ασφάλεια το μέγεθος της επιχείρησης.

Συνδεδεμένες/Συνεργαζόμενες

1. Δικαιολογητικά για μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση
Για ατομικές επιχειρήσεις υποβάλλεται εκτύπωση στοιχείων μητρώου από το my aade.

2. Οικονομικά στοιχεία

 • Με τήρηση απλογραφικών βιβλίων
  1. Έντυπο Ε3
   Ισχύον, υποβεβλημένο έντυπο Ε3 (με αριθμό Δήλωσης)
  2. Έντυπο Ν
   Ισχύον, υποβεβλημένο έντυπο Ν (με αριθμό Δήλωσης) για την χρήση 2022 (μόνο για συνδεδεμένες)
  3. Πίνακα οικονομικών στοιχείων για 2021, 2022 & 2023
   Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και τον λογιστή της επιχείρησης, τον πίνακα οικονομικών στοιχείων που εμφανίζεται στο Προσάρτημα του παρόντος Παραρτήματος για τις χρήσεις 2021, 2022 & 2023
 • Με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων
  1. Οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2021 & 2022
   Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2021 & 2022 με το σχετικό προσάρτημα
  2. Προσωρινές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023
   Προσωρινές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023, υπογεγραμμένες από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

3. Στοιχεία προσωπικού για χρήσεις 2021, 2022, 2023

 1. Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών
  Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών & συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση τέλους έτους, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε.
 1. Καταστάσεις επιθεώρησης Εργασίας Ε4
  Υποβεβλημένες Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακες προσωπικού) Ε4, από τις οποίες θα προκύπτουν οι μέρες και το ωράριο εργασίας και τυχόν μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν τα έτη ενδιαφέροντος, για το σύνολο των εργαζομένων που εμφανίζονται στην συγκεντρωτική κατάσταση τέλους έτους (ετήσιοι πίνακες, τυχόν αρχικοί και τροποποιητικοί αν απαιτείται).

4. Μόνο συνδεδεμένες επιχειρήσεις : ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας
Σε περίπτωση που από τα στοιχεία των ετών 2021 & 2022 (ΕΜΕ, Κύκλος Εργασιών, Σύνολο ισολογισμού), δεν εξάγεται με ασφάλεια το μέγεθος της επιχείρησης, επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά για όσα έτη απαιτούνται

Ιδία Συμμετοχή

 1. Κάλυψη ιδίας συμμετοχής μέσω αύξησης κεφαλαίου με νέες εισφορές

Σε περίπτωση που σύνολο ή τμήμα των ιδίων κεφαλαίων πρόκειται να καλυφθεί με αύξηση κεφαλαίου του φορέα από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων / μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, υποβάλλεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) (για κεφαλαιουχικές εταιρίες) ή ΥΔ του νομίμου εκπροσώπου (για προσωπικές εταιρίες) για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στη δράση και τον τρόπο χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου εφόσον η αίτηση εγκριθεί.

 • Αν οι εταίροι/μέτοχοι του φορέα είναι Φυσικά Πρόσωπα:
  1. Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών προσώπων και τα μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησής, Το ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι το μικρότερο από τα δύο παραπάνω.
  2. βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους και η μέση αξία του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι αυτό της τρέχουσας αποτίμησηςΟι βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρουν όλες την ίδια ημερομηνία διαθέσιμων υπολοίπων ή και αποτίμησης αξιών (πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).
 • Αν οι εταίροι/μέτοχοι του φορέα είναι Νομικά πρόσωπα υποβάλλονται για το καθένα:
  1. Οικονομικές καταστάσεις και οριστικό ισοζύγιο της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας ή, για εταιρείες που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, καταρτισθείς προς τούτο ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και ισοζύγιο λογαριασμών του προηγούμενου μήνα υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
 • Σε περίπτωση που η συμμετοχή του νομικού προσώπου στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, δεν προέρχεται από υφιστάμενα διαθέσιμα, αλλά απαιτείται για το σκοπό αυτό προηγούμενη αύξηση του κεφαλαίου από νέες εισφορές των μετόχων/εταίρων του, υποβάλλονται για το καθένα:
  1. απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) της μετόχου/εταίρου (για κεφαλαιουχικές εταιρίες) ή ΥΔ του νομίμου εκπροσώπου (για προσωπικές εταιρίες) για τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα για τους σκοπούς της επένδυσης, εφόσον η αίτηση εγκριθεί (θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά ότι η αύξηση θα λάβει χώρα μόνο εφόσον η αίτηση εγκριθεί).
  2. Kατά περίπτωση (για φυσικό ή νομικό πρόσωπο), τα δικαιολογητικά των προηγούμενων εδαφίων.
 • Σε περίπτωση που βεβαιώσεις διαθεσίμων από ίδιους λογαριασμούς ή βεβαιώσεις κατοχής ίδιων κινητών αξιών ή οικονομικά στοιχεία των ίδιων επιχειρήσεων χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους περισσότερων του ενός επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τη βαθμολόγηση κριτηρίου αξιολόγησης, τότε θα πρέπει σε κάθε μία από τις αιτήσεις να ορίζεται ρητά το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε έργο και το άθροισμα αυτών α) να μην ξεπερνά το ποσό της τελευταίας χρονικά εκδοθείσας βεβαίωσης διαθεσίμων ή κατοχής κινητών αξιών ή β) να διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις), μετά την αφαίρεση του ποσού των διαθεσίμων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της συμμετοχής σε έκαστο σχέδιο.
 • Σε περίπτωση επενδυτικών φορέων εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον η αίτηση εγκριθεί (θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά)

2. Κάλυψη ιδίας συμμετοχής με εξωτερική χρηματοδότηση

Προέγκριση/πρόθεση χορήγησης δανείου
Κατά την υποβολή της αίτησης και προκειμένου να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου θα πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά προέγκριση ή πρόθεση χορήγησης δανείου και όχι τελική σύμβαση δανείου

 • Σε περίπτωση προέγκρισης χορήγησης δανείου από fund υποβάλλονται επιπλέον τα εξής:
  1. Απόφαση της επενδυτικής επιτροπής του fund
   Για την πρόθεση χορήγησης δανείου χρηματοδότησης της επένδυσης εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης εγκριθεί.
  2. Βεβαίωση καταχώρησης του fund από την αρμόδια Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 • Στην περίπτωση που στις εξασφαλίσεις του δανείου εμπεριέχεται ενεχυρίαση μετρητών και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου αιτείται τη χρηματοδότηση τμήματος του επενδυτικού σχεδίου και με ίδια κεφάλαια, προκειμένου να αποδεικνύεται η επάρκεια των τελευταίων, αυτά θα πρέπει να υπερβαίνουν το απαιτούμενο ποσό τουλάχιστον κατά το ποσό της ενεχυρίασης. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι το δάνειο θα χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος με εκχώρηση της επιχορήγησης.
 • Για χρήση ομολογιακού δανείου:
  1. Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της Α.Ε. (Δ.Σ. ή Γ.Σ.) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου, σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης. Στην απόφαση αναφέρεται ο σκοπός, το είδος, το ύψος, οι εξουσιοδοτήσεις και λοιποί όροι του δανείου

Άλλα/Λοιπά

1. Οικονομοτεχνική μελέτη

Η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις ενότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα XIII

2. Για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ίσης νομιμοποιητικής βαρύτητας

image_pdf